Het landschap van mooi Twente

De Kroezeboom

Één van de oudste bomen van nederland op de Fleringer es

Een van de oudste bomen van Nederland is de Kroezeboom op de Fleringer Es. Kroezeboom betekent kruisboom, een boom die een kruispunt of een grens aangeeft. Op gemeenschappelijke essen in oostelijk Nederland werden vaak bomen gebruikt om aan te geven hoe de akkers verdeeld zijn. Waarschijnlijk is dat ook het doel geweest van de Kroezeboom op de Fleringer Es. Deze boom had in 1990 een omtrek van 680 en was toen 16 meter hoog. De Kroezeboom op de Fleringer Es is een zomereik en is met deze omtrek de oudste geregistreerde zomereik in Nederland. De Kroezeboom is waarschijnlijk tussen 1500 en 1600 geplant. De Fleringse volksfeesten (de Kroezeboomfeesten) en de Fleringse carnavalsvereniging (cg. De Kroeschmennekes) hebben hun naam te danken aan deze boom. Bij de Kroezeboom op de Fleringer Es staat een kapelletje, ook wel ‘hilligen huesken’ genoemd. Onbekend is welke heilige hier wordt vereerd.